torsdag 28. mai 2009

Forberedelse til eksamenEn tur til Rabben i Vollen ga oss mulighet til å leke, male og lage mat på bål. Håper med dette å ha gitt elevene gode innspill til ulike aktiviteter de kan ha med barn og unge ute.

tirsdag 19. mai 2009

Våraktivitet


Vi var ute og sanset og samlet inn vårtegn; blomster, kvister, søppel (et sikkert vårtegn hvert år) o.l. Deretter fikk "barna" våre skape fine bilder.

onsdag 13. mai 2009

Prøveeksamen


Vi har nå gjennomført vår siste prøveeksamen. Det var 4 spennende dager. Å ha praktisk prøve i barne- og ungdomsarbeidefaget uten å ha barn eller ungdom å utføre oppgaven med, er en stor utfordring. Men det ble mange fine prøver hvor elevene viste mye kunnskap om det å kommunisere med barn/unge, hjelpe til i konfliktsituasjoner, å være en god rollemodell osv. Aktivitetene gikk fra vårfest med dekking av bord og tillaging av flotte fruktfat til små dramatiseringer av Løven og musa. Vi fikk også delta i å lage jordbærsyltetøy og det ble laget dukker. Et akvarie fikk vi og nå henger det to fine uroer av skjell i klasserommet vårt. Flott å se at elevene prøver seg ut og at de så reflekterer over hva de har gort og hvorfor de har planlagt slik de gjorde. Håper alle forteller om sine aktiviteter i egne blogger.

torsdag 23. april 2009

Sang og musikk med barn og unge


ARBEIDSOPPGAVER – SANG OG MUSIKK
1. Barn synes det er spennende å gjøre tempoforandringer i bevegelsessanger, for eksempel. ”hode, skulder, kne og tå”. Finn fram til andre bevegelsessanger som kan egne seg til slike temposkifter.
2. Noen av barna i SFO er svært opptatt av sitt pop-idol, og de kopierer ivrig dansebevegelsene fra idolets siste musikkvideo. Hvordan kan du bruke denne interessen til å starte en aktivitet med musikk, dans/bevegelse. Barna er 8 år.
3. Gå sammen flere og lag et orkester av gjenstander dere finner i rommet. Grupper instrumentene etter hvilke lyder de lager, for eksempel harde/myke, kalde/varme……..
4. Hvilket instrument eller kroppslyd vil du bruke hvis du skal være en fugl, et troll, en mus, slem, snill….
5. Finn musikk som har forskjellig rytme. Lag et opplegg hvor dere skal motivere store barnehagebarn til å gå, hoppe, hinke og danse til musikken. Prøv ut med medelever.
6. Finn frem til glade sanger og syng dem med trist stemme for eksempel Hurra for deg
7. Lag en konkurranse på sfo hvor du klapper rytmen til ulike sanger du vet barna kan – den/de som først gjetter løper frem og synger sangen i ”mikrofonen” (beat for beat)
8. Bruk eventyret om Bukkene Bruse – gjør det om til et musikkeventyr hvor dere legger inn musikk/lyder/sanger som ilustrerer og får frem dynamikken mellom liten, mellomste og store Bukken og Trollet.
9. Velg ut 3 eller flere av de aktivitetene som er foreslått og lag en sang/musikk aktivitet. Velg selv aldersgruppe. Aktiviteten skal vare minimum 30 minutter.

fredag 3. april 2009

God påske


til alle våre samarbeidspartnere og elever!
Hvis dere ønsker kan dere lese her om hvorfor vi feirer påske :-) Dere finner også ulike oppgaver som kryssord og tips til hyggelige formingsoppgaver!
Kos dere!

fredag 27. mars 2009

Interaktiv veggavis


Vi har nå jobbet med læreplanmålet: "drøfte tiltak som kan fremme barns og unges evne til å vurdere medienes påvirkning". En av oppgavene har vært å jobbe med:


1. Hvilke krav bør stilles til en god nettside
2. Hvilke krav bør stilles til dataspill, og hva kan læres og oppøves av dataspill

Arbeidet skulle dere presentere ved bruk av glogster - det har blitt bilder, lyd, video og mye bra tekst - utrolig mange flotte resultater!

Oppfordrer dere til å legge glogsteren ut på egne blogger:-)

tirsdag 17. mars 2009

Å ha en venn

Vennskap er viktig for barn og unge. Når barn blir spurt om hva som er viktigst for dem, svarer de fleste å ha en venn. Alle barn og unge fortjener å oppleve vennskap og kjærlighet. Bare se her. Barn og unge som ikke opplever å ha venner i oppveksten er overrepresentert når det gjelder psykiske problemer, stoffmisbruk og kriminalitet. Disse barna og ungdommene opplever også ofte problemer med å tilpasse seg i skolen.

Sosial kompetanse må stimuleres og utvikles og fra barna er små. Dette blir en viktig oppgave for de som jobber med barn og ungdom. Vi må trene opp barnas evne til; empati, prososiale handlinger, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og lek, glede og humor. Vi må bruke hverdagssituasjonene som oppstår til å forklare hva som er ønsket atferd, vi kan ha lekeaktiviteter som fremmer ferdigheter og ikke minst - vi kan lese bøker og samtale om tema og vi kan ha rollespill.

Historien om "Det usynlige barnet" av Tove Jansson kan være et godt utgangspunkt for å bygge opp et dramaforløp hvor barna kan være deltagere i historien. Her kan barn øve på ulike sosiale ferdigheter gjennom å skulle hjelpe Ninni å bli synlig igjen.
Dessverre møter vi barn og unge som ikke har fått muligheten til å bli sosialt kompetente på alle områder. Vi snakker ofte om barn og unge med problematferd. Vi må lære oss hvordan vi skal takle disse barna eller ungdommene og hvordan vi kan hjelpe dem til å mestre det sosiale samspillet. Å endre noens atferd er tidkrevende og vanskelig. Men for å endre et barn eller en ungdoms atferd, må vår måte å møte disse barna eller ungdommene på også endres. Vi kan f.eks. fortelle dem hva vi ønsker de skal gjøre fremfor å si hva de ikke skal gjøre. Så i stedet for å si: "ikke skrik til meg" kan vi si: "snakk rolig til meg". Herved utfordrer jeg alle som leser denne bloggen til å komme med gode tanker, ideer og innspill til hvordan vi kan jobbe med sosial kompetanse enten med barn eller ungdom.